Tarieven

W-Drive Computerservice helpt, ondersteunt en begeleidt u bij computerproblemen !

    

                 

                          

 

      

 

Mannen en Vrouwen en Computers

 

Over de vraag of computers mannelijk of vrouwelijk zijn, wordt verschillend gedacht.

Zo zeggen vrouwen dat computers mannelijk zijn om de volgende redenen:

 

  1. Als je hun aandacht wilt krijgen, moet je ze eerst aanzetten.
  2. Ze zitten propvol gegevens, maar in de kern blijven ze dom.
  3. Meestal vormen zij het probleem.
  4. Zodra je eenmaal een bepaalde computer hebt gekozen, realiseer je je dat je, als je wat langer had gewacht, een veel betere had kunnen krijgen.  

 

Mannen daarentegen hebben ook 4 redenen waarom ze menen dat computers vrouwelijk zijn:

  1. Behalve de Almachtige Schepper snapt niemand iets van hun interne logica
  2. De taal waarin computers onderling communiceren is voor anderen volstrekt onbegrijpelijk.
  3. Zelfs je kleinste fouten worden in hun geheugen opgeslagen, waardoor je er op de meest onverwachte momenten weer mee wordt geconfronteerd.
  4. Zodra je eenmaal een bepaalde computer hebt gekozen, merk je dat je de helft van je salaris aan accessoires kwijt bent.

 

 

Helpdesk Humor

 

Mevrouw: Met de Helpdesk?
Helpdesk: Ja.
Mevrouw: Mijn computer doet het niet!
Helpdesk: U zit nu achter uw computer?
Mevrouw: Ja...
Helpdesk: Wat ziet u nu?
Mevrouw: Allemaal draden...

 

Helpdesk: 'Wat staat er nu op uw monitor, mevrouw?'
Klant: 'Een pluche knuffelbeestje dat mijn vriendje voor me gekocht.'

 

 

 

IT versus auto-industrie

Het schijnt dat Bill Gates op de Comdex IT beurs in de VS de computerindustrie regelmatig vergeleken heeft met de auto-industrie. Bill zou gezegd hebben: "Als General Motors (grootste autofabrikant van de VS, red.) net zo ver ontwikkelt was als de computerindustrie zouden we allemaal in auto's van $25 rijden die 500 kilometer op een liter af konden leggen". Het schijnt dat de directeur van GM hierop gereageerd heeft met een zelfgeschreven persbericht...

"Als GM dezelfde technologie als Microsoft had gebruikt zouden we allemaal in auto's rijden met de volgende eigenschappen:

Uw auto zou zonder enige reden twee keer per dag vastlopen.
Elke keer wanneer er nieuwe strepen op de weg zijn aangebracht zou je een nieuwe auto moeten kopen.
Af en toe zou een gebruikelijke manoeuvre als links afslaan leiden tot een afslaande motor, die zich niet laat herstarten waardoor u de motor opnieuw moet installeren.
Wanneer de motor zonder enige reden zou afslaan, zou u dit gewoon accepteren, opnieuw starten en verder rijden.
Apple zou ook auto's maken die energie krijgen van de zon, betrouwbaar zijn en makkelijk te besturen, maar toch slechts een marktaandeel van 5% hebben.
De waarschuwingslampen voor olie, water, temperatuur en andere meldingen zouden vervangen worden door een algemeen waarschuwingslampje.
De airbag zou bij een botsing eerst 'Weet u het zeker?' vragen.
Af en toe zou de auto u zichzelf op slot zetten, wat alleen ongedaan kan worden door tegelijkertijd de sleutel in het contact te stoppen, de benzinedop te draaien en de antenne aan te raken.
Bij elk nieuw model zou u weer opnieuw moeten leren rijden.
Om de motor te stoppen zou u de 'start' knop moeten drukken.

                      

       

Blijf  altijd de humor van de situatie inzien!!!!!!!

@ info@w-driveonline.com                                                                                0347 - 757942 // 06 - 49616493